Konkurs

Konkurs Wiedzy o Finansach i Gospodarce, którego pierwsza edycja odbyła się w 2015 r. jest co roku organizowany na naszym Wydziale. Nasze Koło Naukowe aktywnie pomaga w organizacji Konkursu, głównie w zakresie promocji. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych studentów, nie tylko naszego Wydziału.

Konkurs ma na celu promowanie i utrwalenie wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: finanse i ekonomia. Nad stroną merytoryczną i zagadnieniami naukowymi Konkursu czuwa Opiekun naszego Koła: dr hab. Sylwester Kozak.

Konkurs jest jednym z narzędzi wykorzystywania wiedzy akademickiej w praktycznym życiu zawodowym i zarządzaniu finansami własnego gospodarstwa domowego. Informacje o tegorocznej edycji dostępne są na poniżej.

WYNIKI I ETAPU KONKURSU: KWFiG_I_etap_wyniki_koncowe_2016.04.24

12988060_1323575151002382_600249969_n