Finance and Economy – Contemporary Problems in Poland and Hungary

7 kwietnia 2016 r. Koło Naukowe „Finanse i Gospodarka” przeprowadziło „I Międzynarodową Konferencję: Finanse i Gospodarka – Współczesne problemy w Polsce i na Węgrzech”. Studenci WNE SGGW i Budapest Business School wygłosili referaty nt. sytuacji instytucji finansowych, finansowania przedsiębiorstw i samorządu lokalnego, a także konkurencyjności, przedsiębiorczości i stanu gospodarki w obu krajach.

Ulotka konferencyjna: Finance and Economy- Contemporary Problems in Poland and Hungary