Sekurytzacja strumieni finansowych z loterii

Sekurytyzacja strumieni finansowych z wygranych z gier loteryjnych

Artykuł przedstawia ideę sekurytyzacji, na przykładzie transakcji kupna-sprzedaży strumieni finansowych płynących z wygranych w grach losowych.

Praca przedstawia cel i historię sekurytyzacji. Opisany zostaje mechanizm sekurytyzacji,  ze specjalnym uwzględnieniem jego wykorzystania przy płatnościach okresowych wynikających ze zobowiązania organizatora loterii wobec zwycięzcy loterii.  Uwaga skupia się także na procesie decyzyjnym dot. wyboru optymalnej ścieżki działania dla otrzymującego ofertę sprzedaży swoich strumieni pieniężnych.

Michał Tuszyński