Sektor IT w Polsce

Sektor IT w Polsce wg raportu PMR był warty 31,3 mld PLN w 2014 r., (wzrost o 4,1% r/r). Jest to prawie trzykrotny wzrost wartości w stosunku do początku dekady.

Największy udział w sektorze miał rynek usług IT, warty 12,9 mld PLN. Najdynamiczniej w 2014 r. rozwinął się natomiast rynek software (wzrost o 1,5% r/r). Wzrost wartości sektora mógł wynikać ze wzrostu wartości dolara amerykańskiego w czwartym kwartale 2014 r. Firmy IT wskazują na rosnącą rolę produktów związanych z obliczeniami w chmurze, wirtualizacją zasobów oraz zdalną kontrolą, co przekłada się na rozwój infrastruktury technicznej branży. Co roku obserwowany jest wzrost powierzchni serwerowej o 4000-7000 m2.

 

it pl