Rynek telewizorów w Polsce

Wg raportu EMIS, Polska w 2014 r. była trzecim największym producentem telewizorów LCD na świecie oraz największym producentem w Europie (78% produkowanych w Europie telewizorów LCD). W 2014 r. eksport telewizorów i monitorów wyniósł 18,4 mln sztuk (4,05 mld EUR), co odpowiada za 93% produkcji krajowej. Głównymi odbiorcami polskiego eksportu (w 91%) były Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. W latach 2005-2014 doszło do podwojenia polskiej produkcji telewizorów, jednak jej szczyt (26 mln sztuk) przypada na 2010 r. Od 2012 r., notowany jest trend wzrostowy. Największymi producentami operującymi w Polsce było LG i Samsung.]

przemsl