Rynek makaronu i klusek w Polsce

Wg raportu Canadean wartość rynku makaronu i klusek w Polsce wg sprzedaży w 2015 r. wyniosła 3,55 mld PLN (wzrost o 3,8% r/r). Jest to kontynuacja wieloletniego trendu wzrostowego.

Canadean szacuje że do 2018 r. wartość rynku wg sprzedaży przekroczy 4 mld PLN. Wartość rynku odpowiada 283,5 mln kg sprzedanego makaronu i klusek. Przeciętnie w Polsce w ciągu roku spożywa się 6,91 kg makaronu i klusek per capita. Najpopularniejszym produktem na rynku są makarony i kluski typu „instant”, których sprzedaż odpowiada za ponad 50% rynku. Jednocześnie z roku na rok zwiększa się udział makaronów i klusek „chłodzonych”.

Bez tytułu