Przemysł stoczniowy w Polsce

Polski przemysł stoczniowy znajduje się w fazie ekspansji.Wg raportu EMIS, w 2014 r. dochody sektora wyniosły 10 mld zł (wzrost o 11,7% r/r), mimo spadku przychodów.

Autorzy raportu wskazują na dużą rolę nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w polskim przemyśle stoczniowym, które pozwalają na konkurencję kosztową (głównie w skali europejskiej). Średni koszt jednostkowy produkcji statku wynosi 20 euro/kg (na rynku azjatyckim koszty są niższe niż 10 euro/kg). Polskie stocznie zatrudniają aktualnie 30 tys. osób i wytwarzają 0,58% PKB. Ich produkcja stanowi 2,6% rynku europejskiego i 1,2% rynku globalnego.

 

przemysł