Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Wg danych EMIS, polski przemysł motoryzacyjny odpowiada za 2% całkowitej wartości produkcji motoryzacyjnej w UE. W 2015 r. wartość polskiej produkcji w tym sektorze wyniosła 124,6 mld zł (wzrost o 10,4% r/r). Było to 660,6 tys. pojazdów w kategoriach ilościowych (wzrost o 11,3% r/r). Jest to trzeci z rzędu wzrost r/r jednak produkcja nadal jest o ok. 200 tys. pojazdów rocznie niższa, niż przed kryzysem z roku 2008. Sektor motoryzacyjny odpowiada za niemal 10% polskiego PKB oraz 15% całkowitego eksportu (25 mld EUR produkcji przeznaczonej na eksport). W 2014 r. sektor zatrudniał ok. 167 tys. ludzi, co odpowiada za 9% siły roboczej zatrudnionej w przemyśle wytwórczym.

przemsl