Przemysł stoczniowy w Polsce

Polski przemysł stoczniowy znajduje się w fazie boomu. Wg raportu EMIS, dochody sektora wyniosły łącznie 10 mld PLN w 2014 r. (wzrost 11,7% r/r), mimo spadku przychodów. Autorzy raportu wskazują na dużą rolę nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w polskim przemyśle stoczniowym, które pozwalają na konkurencję kosztową (głównie w skali europejskiej). Średni koszt jednostkowy produkcji statku wynosi ok. 20 EUR/kg (na rynku azjatyckim koszty wynoszą poniżej 10 EUR/kg). Polskie stocznie zatrudniają aktualnie ok. 30 tys. ludzi i odpowiadają za 0,58% PKB. Produkcja polskich stoczni stanowi ok. 2,6% całości rynku europejskiego oraz 1,2% rynku globalnego.

przemsl